Listado de las Profesiones en Francés

Profesiones Médicas (Professions médicales)

el médico en francés
Professions médicalesProfesiones Médicas
Un dentisteun dentista
Un odontologueun odontólogo
Un infirmierun enfermero
Un pharmacienun farmacéutico
Un médecinun médico
Un chirurgienun cirujano
Un vétérinaireun veterinario

Profesiones Comerciales (Professions commerciales)

cocinero en francés
Professions
commerciales
profesiones
comerciales
Un boulangerun panadero
Un employé de banqueun empleado de banca
Un boucherun carnicero
Un cuisinierun cocinero
Un poissonnierun pescadero
Un coiffeurun peluquero
Un bijoutierun joyero
Un libraireun librero
Un pâtissierun pastelero
Un vendeurun dependiente
Un cordonnier
Un chausseur
un zapatero (fabricante)
un zapatero (vendedor)
Un tailleurun sastre
Un serveurun camarero

Profesiones Manuales (Professions manuelles)

granjero en francés
Professions
manuelles
Profesiones
Manuales
Un maçonun albañil
Un charpentierun carpintero
Un électricienun electricista
Un agriculteurun agricultor
Un fermierun granjero
Un pêcheurun pescador
Un jardinierun jardinero
Un mineurun minero
Un plombierun fontanero

Cuerpos especiales y militares (Forces armées et corps spéciaux)

el policia en francés
Forces armées
et corps spéciaux
Fuerzas armadas y
Cuerpos especiales
Un capitaineun capitán
Un brigadier
Un caporal
un cabo
Un pompierun bombero
Un généralun general
Un lieutenantun teniente
Un policierun policía
Un soldatun soldado

Profesiones de mando (Professions de commandement)

Professions de
commandement
Profesiones
de mando
Un gérantun Gerente
Un maireun Alcalde
Un ministreun Ministro
Un homme politiqueun Político
Un présidentun Presidente

Profesiones científicas (Professions scientifiques)

Professions
scientifiques
Profesiones
Científicas
Un archéologueun Arqueólogo
Un astronomeAstrónomo
Un biologisteBiólogo
Un chimisteQuímico
Un géologueGeólogo
Un mathématicienMatemático
Un météorologueMeteorólogo
Un physicienFísico
Un scientifiqueCientífico

Profesiones técnicas (Professions techniques)

Professions
techniques
Profesiones
Técnicas
Un comptableun contable
Un architecteun arquitecto
Un astronauteun astronauta
Un ingénieurun ingeniero
Un informaticienun informático
Un piloteun piloto

Profesiones del derecho (Professions du droit)

Professions
du droit
Profesiones
de derecho
Un jugeun juez
Un avocatun abogado
Un notaireun notario
Un procureur (de la République)un fiscal

Artistas (Artistes)

ArtistesArtistas
Un acrobateun acróbata
Un acteurun actor
Une actriceuna actriz
Un toreroun torero
Un clownun payaso
Un compositeurun compositor
Un danseurun bailarín
Un peintreun pintor
Un sculpteurun escultor
Un chanteurun cantante
Un écrivainun escritor

Otras Profesiones (Autres professions)

Autres professionsOtras Profesiones
Un détectiveun detective
Un journalisteun periodista
Un curé
Un prêtre
un cura
Un professeurun profesor
Une secrétaireuna secretaria
Un espionun espía
Une hôtesse de l’airuna azafata
de vuelo
Une hôtesse d’accueiluna azafata
de congreso